MENU X

De Plattelanders

toneelvereniging

2016 De Getemde Feeks

Terug naar Overzicht

Regie: Damien Vantomme
Script: Dirk Tanghe

In 2016 gespeeld door De Plattelanders.

"De getemde feeks" (de feeks wordt getemd) is een toneelstuk dat William Shakespeare schreef in de periode tussen 1590 en 1954. Ondanks zijn leeftijd (450 jaar) bijft Shakespeare up-to-date.
Zijn werken hebben intriges, goede verhaallijnen, knap getekende personages met zowel een dramatische als psychologische achtergrond, conflictsituaties en thema’s die tijd overschrijdend zijn.

Het stuk gaat over twee zusters, Bianca en Katharina en speelt zich af in de Italiaanse steden Padua en Verona. Bianca is de jongste en lieftallig. Katharina is niet op haar mondje gevallen en wordt door haar omgeving als een feeks beschouwd. Hun vader (Baptista) bepaalt dat Bianca niet mag trouwen voordat Katharina een man heeft, waarop de twee aanbidders (Hortensio en Gremio) van Bianca het plan opvatten Katharina aan een man (Petruchio) te helpen.

In 1986 werd het stuk door Dirk Tanghe vereenvoudigd en ingekort, maar toch blijft het af en toe vrij dicht bij de oorspronkelijke versie.
Zijn bewerking werd toen "puur modern theater" genoemd.

De getemde feeks staat bekend als een van de moeilijkste stukken van Shakespeare. Niet dat het nu zo`n ingewikkelde verhaallijn heeft, of dat het taalgebruik zo onbegrijpelijk is. Integendeel. De moeilijkheid is dat dit stuk eigenlijk zeer anti-feministisch is (sorry dames)
en het voor de acteurs en actrices niet altijd simpel is om zich in die leefwereld in te leven.
Een stuk dat eerder de onderbuik dan het intellect aanspreekt……

Rolverdeling:
Katharina : Martine Kunst
Petruchia : Piet Fenijn
Bianca : Conny van Drie
Baptista : Pieter Kools
Hortensio : Richard van de Vijver
Gremio : Jack Basting
Bediende : Joey Boussen
Bediende
Kleermaker
Hoedenmaker
: Annemarie de Groote
Bediende : Tonny de Koeijer

Medewerkers:


Regie : Damien Vantomme
Souffleur : Marijke Aarnoutse
Grime : Tonni Gubbens
Licht : Johnny Dieleman
Geluid
: Plug-In Aardenburg
Milo Ploegmakers
Decor : Plattelanders o.l.v. Cees Verhage
Ledeltheater
: Justyna Bolsius
Lucie Willems
Drukwerk : Drukkerij Durenkamp


Bestuur:
: Tonny de Koeijer
: Marijke Aarnoutse
: Richard van de Vijver
: Rini Fenijn
: Jack Basting

De Getemde Feeks

Terug naar overzicht

©De Plattelanders 2024